آقا و خانم عزیزی که مطلبی به مناسبت فوت نادر ابراهیمی در وبلاگت نوشته ای، دوست عزیزی که پیام تسلیت سند تو آل کرده ای، شما هایی که این روز ها وقتی بهم می رسید نام او را به زبان می آورید…

جان عزیزتان محض نمونه فقط یکی از کتاب های او را خوانده اید؟

شرط می بندم تا قبل از اینکه بمیرد حتی اسم او را هم نشنیده بودید!

Advertisements