– من با گوش کردن موسیقی روحم رو ارضا می کنم.

– خوب کف دستی برو…هم راحت تره هم زودتر جواب می ده!

.

.

.

تقدیم به تمامی کسانی که از جمله اول استفاده می کنند.

Advertisements