حسادت می کنم به تمام کسانی که می توانند پستی بیشتر از 5 خط بگذارند.

.

.

.

برسد به دست بچه های روزنوشت و آی تی نویس!

Advertisements