همینم که هستم…

می خواهم همین هم بمانم

تا پاره شوند تمام حسودان و بخیلان

Advertisements