اتاق من راست می گفت:

آبی که به چشمه یا دریا وصل نیست روزی خشک می شود.

حس نوشتن هم در من خشک شد…

به همین راحتی

خداحافظ!

Advertisements