اینجا نشئه خانه ی من است…

من نه به آن چیز هایی که شما فکر می کنید معتادم نه آن چیز هایی که شما فکر نمی کنید…

من به دنیایی که در آن هستممعتادم

به وبلاگ نویسیو وبلاگ خوانی معتادم

به در آغوش کشیدن دوستانم معتادم

به مهربانی ها و تعریف های دیگران معتادم

به نگاه های عا شقانه ی شما معتادم

به کامنت هایتان معتادم

شاید به چیز های دیگری هم معتاد باشم

من دقیقن همانقدر معتادم که شما هم هستید فقط من آن را جار می زنم…شما نمی زنید…به همین سادگی

.

هنوز هم فکر می کنید که من یک نشئه باز عوضی ام؟

Advertisements